Đua TOP Thái Sơn Vào 19h30 thứ 7 ngày [24/10/2020]